+ Ngày 16/11/2017 Ông/bà NGUYỄN THÙY LINH, địa chỉ: Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang hỏi: Tôi muốn hỏi trường hợp đã được bố mẹ hai bên tổ chức lễ cưới nhưng bên vợ đã đủ tuổi đăng ký kết hôn còn bên chồng thì chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Hai gia đình đang cùng sinh sống tại một thôn. Hiện nay hai vợ chồng đã có một đứa con chung sinh được 1 tháng gia đình muốn đi khai sinh cho cháu, gia đình muốn kết hợp thủ tục nhận cha con đồng thời với việc đăng ký khai sinh để trong giấy khai sinh có tên bố được không?

Ngày 12/01/2018 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

 Về việc kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con:

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: “Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con”

Như vậy, trong trường hợp này Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp giải quyết thủ tục nhận cha, con cho trẻ khi có đề nghị của người yêu cầu.