CHUYÊN MỤC >> Ngày pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai các Luật...

Ngày 06/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên...

Thứ 3, 13/11/2018


Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 6/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua.

Thứ 4, 7/11/2018


Kế hoạch số 91/KH-STP ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ 5, 11/10/2018


Công văn số 3507/BTP-PBGDPL ngày 19/9/2018 của Bộ Tư pháp

V/v phối hợp gửi tư liệu phục vụ công tác truyền thông hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018

Thứ 4, 26/9/2018


Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018

Thứ 6, 3/8/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phát động cuộc thi...

Ngày 09/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” và triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban...

Thứ 6, 10/11/2017


Công văn số 5025/BTP-PBGDPL ngày 31/10/2017 của Bộ Tư pháp

V/v phối hợp tổ chức hưởng ứng truyền thông về ngày pháp luật 2017

Thứ 2, 6/11/2017Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Thứ 2, 9/10/2017


Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

Thực hiện Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017; Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng...

Thứ 4, 30/8/2017Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang