CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 63/2017/TT-BTP ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Thứ 5, 6/7/2017Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang