CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 820/STP-PBGDPL ngày 05/9/2018 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về quyền dân sự, chính trị

Thứ 2, 10/9/2018


Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 25/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/8/2018


Kế hoạch số 27/KH-SNV-CĐVC-ĐKCCQT của Sở Nội vụ-Công đoàn viên chức tỉnh-Đoàn khối các cơ quan tỉnh

Kế hoạch phối hợp Tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 3, 24/7/2018


Công văn số 2437/BTP-PBGDPL ngày 04/7/2018 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thứ 3, 10/7/2018


Công văn số 608/STP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v tự kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đông phối hợp phổ biến giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương

Thứ 2, 9/7/2018


Công văn số 639/STP-PBGDPL ngày 06/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Thứ 2, 9/7/2018


Báo cáo số 125/BC-STP ngày 02/7/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thứ 6, 6/7/2018


Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 cùa Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 6/7/2018


Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2021

Thứ 5, 5/7/2018


Công văn số 1929/UBND-NC ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ 3, 3/7/2018Tổng số: 56 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang