CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 241/QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp

Về việc giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 6, 8/1/2021


Quyết định số 242/QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp

Về việc giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 6, 8/1/2021


Thông báo số 24/TB-HĐTDCC ngày 04/01/2020 của Hội dồng tuyển dụng công chức

Kết quả kỳ thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thứ 6, 8/1/2021


Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 06/01/2021 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đối với bà Lý Thị Hương Giang

Thứ 5, 7/1/2021


Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 06/01/2021 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đối với bà Nguyễn Thị Vân

Thứ 5, 7/1/2021


Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 06/01/2021 của Sở Tư pháp

Về việc điều động công chức Trương Thị Lan

Thứ 5, 7/1/2021


Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 06/01/2021 của Sở Tư pháp

Về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 7/1/2021


Quyết định số 06/QĐ-STP ngày 04/01/2021 của Sở Tư pháp

Về việc điều chỉnh phân công phụ trách lĩnh vực, các phòng,đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 6/1/2021


Quyết định số 235/QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với viên chức Hoàng Thị Kim Huế

Thứ 3, 5/1/2021


Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với viên chức Phạm Thế Nghĩa

Thứ 3, 5/1/2021Tổng số: 205 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang