CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra
Quyết định số 220/QĐ-STP ngày 19/10/2021 cảu Sở Tư pháp

Bổ sung thành viên Đoàn Thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý và thực hiện chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại huyện Hàm Yên

Thứ 4, 20/10/2021


Quyết định số 212/QĐ-STP ngày 05/10/2021 của Sở Tư pháp

Thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý và thực hiện chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại huyện Hàm Yên

Thứ 4, 20/10/2021


Quyết định số 198/QĐ-STP ngày 08/9/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Đoàn Kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thứ 5, 9/9/2021


Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 07/9/2021 của Sở Tư pháp

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thứ 3, 7/9/2021


Công văn số 970/STP-TTr ngày 30/8/2021 của Sở Tư pháp

Về việc kiểm tra công tác xử lý vi phạmhành chính năm 2021

Thứ 2, 30/8/2021


Quyết định số 188/QĐ-STP ngày 20/8/2021 của Sở Tư pháp

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2021

Thứ 2, 23/8/2021


Quyết định số 158/QĐ-STP ngày 16/7/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2021

Thứ 6, 16/7/2021


Quyết định số 151/QĐ-STP ngày 05/7/2021 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 20/4/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Thứ 3, 6/7/2021


Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 20/4/2021 của Sở Tư pháp

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 21/4/2021


Quyết định số 229/QĐ-STP ngày 30/12/2020 của Sở Tư pháp

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thứ 4, 30/12/2020Tổng số: 41 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang