CHUYÊN MỤC >> Chứng thực

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chứng thực

Ngày 08/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chứng thực, đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ 2, 12/11/2018


Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 16/4/2018 của Sở Tư pháp

Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Sơn Dương

Thứ 5, 19/4/2018


Quyết định số 159/QĐ-STP ngày 05/12/2017 của Sở Tư pháp

Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Yên Sơn

Thứ 4, 6/12/2017


Công văn số 782/STP-XD&KTVB ngày 07/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong thời gian chờ bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND

Thứ 6, 22/9/2017


Công văn số 873/HTQTCT-CT ngày 25/8/2017 của Bộ Tư pháp

V/v quán triệt thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch

Thứ 3, 29/8/2017


Công văn số 404/STP-BTTP ngày 30/5/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v quán triệt việc thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài

Thứ 5, 1/6/2017


Công văn số 220/STP-BTTP ngày 29/3/2017 của Sở Tư pháp

V/v kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật về chứng thực

Thứ 6, 31/3/2017


Công văn số 151/STP-BTTP ngày 14/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v quán triệt thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực

Thứ 4, 15/3/2017


Công văn số 05/STP-BTTP ngày 04/01/2017 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện phí chứng thực

Thứ 2, 9/1/2017Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang