CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Quyết định số 04/QĐ-HCC ngày 10/7/2020 của Hội Công chứng tỉnh Tuyên Quang

Về việc kết nạp hội viên hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/7/2020


Thông báo số 32/TB-STP ngày 30/6/2020 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 4, 1/7/2020


Công văn số 565/STP-BT&HCTP ngày 29/6/2020 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của công chứng viên

Thứ 3, 30/6/2020


Quyết định số 111/QĐ-STP ngày 23/6/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Thứ 3, 23/6/2020


Quyết định số 1241/QĐ-BTP ngày 22/5/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng

Thứ 2, 25/5/2020


Thông báo số 25/TB-STP ngày 13/5/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cấp Giấyđăng ký hoạt động đối vớiVăn phòng công chứng Đinh Thị Bích

Thứ 5, 14/5/2020


Thông báo số 22/TB-STP ngày 22/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 6, 24/4/2020


Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đinh Thị Bích

Thứ 6, 24/4/2020


Công văn số 314/STP-BT&HCTP ngày 07/4/2020 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thứ 3, 7/4/2020


Thông báo số 20/TB-STP ngày 31/3/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 4, 1/4/2020Tổng số: 61 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang