CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Thông báo số 31/TB-STP ngày 19/10/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 4, 20/10/2021


Quyết định số 215/QĐ-STP ngày 06/10/2021 của Sở Tư pháp

Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Thứ 4, 6/10/2021


Quyết định số 216/QĐ-STP ngày 06/10/2021 của Sở Tư pháp

Quyết định về ghi nhận việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền

Thứ 4, 6/10/2021


Công văn số 3354/BTP-BTTP ngày 28/9/2021 của Bộ Tư pháp

V/v phối hợp xử lý phản ánh về hoạt động công chứng

Thứ 3, 28/9/2021


Quyết định số 208/QĐ-STP ngày 24/8/2021 của Sở Tư pháp

Về việc kiểm tra hoạt động công chứng đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền theo nội dung phản ánh của công dân

Thứ 6, 24/9/2021


Công văn số 1066/STP-BT&HCTP ngày 22/9/2021 của Sở Tư pháp

V/v tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021

Thứ 5, 23/9/2021


Quyết định số 204/QĐ-STP ngày 15/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thứ 5, 16/9/2021


Công văn số 954/STP-BT&HCTP ngày 24/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 25/8/2021


Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 20/8/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CPngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng

Thứ 2, 23/8/2021


Công vắn số 918/STP-BT&HCTP ngày 17/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng

Thứ 4, 18/8/2021Tổng số: 128 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang