CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Quyết định số 08/QĐ-BCH ngày 22/9/2020 của Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Về việc xóa tên hội viên trong danh sách hội viên Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 22/9/2020


Quyết định số 157/QĐ-STP ngày 14/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Thứ 2, 14/9/2020


Thông báo số 36/TB-STP ngày 04/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 2, 7/9/2020


Công văn số 707/STP-BT&HCTP ngày 11/8/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chấn chỉnh hoạt động công chứng, chứng thực

Thứ 3, 11/8/2020


Thông báo số 35/TB-STP ngày 30/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cấp giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền

Thứ 6, 31/7/2020


Quyết định số 136/QĐ-STP ngày 30/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và cấp Thẻ công chứng viên

Thứ 6, 31/7/2020


Công văn số 2726/BTP-BTTP ngày 28/7/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chấn chỉnh hoạt động công chứng, thừa phát lại

Thứ 5, 30/7/2020


Thông báo số 34/TB-STP ngày 27/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại đăng ký hoạt động của Văn phòngcông chứng Đức Minh

Thứ 3, 28/7/2020


Quyết định số 133/QĐ-STP ngày 27/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và cấp Thẻ công chứng viên

Thứ 3, 28/7/2020


Quyết định số 132/QĐ-STP ngày 27/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Đức Minh

Thứ 2, 27/7/2020Tổng số: 73 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang