CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v cho phép thành lập Văn phòng công chứng Quang Sách

Thứ 4, 5/9/2018


Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Điều lệ Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/8/2018


Thông báo số 29/TB-STP ngày 17/7/2018 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 6, 20/7/2018


Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v ghi nhận nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Mai Lan

Thứ 2, 2/7/2018


Công văn số 557/STP-BTTP ngày 20/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v hỗ trợ cung cấp thông tin công chứng viên hành nghề

Thứ 5, 21/6/2018


Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 18/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng

Thứ 3, 19/6/2018


Thông báo số 18/TB-STP ngày 25/5/2018 của Sở Tư pháp

Về việc thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng (Bà Trịnh Thị Kim Thanh)

Thứ 4, 6/6/2018


Thông báo số 19/TB-STP ngày 25/5/2018 của Sở Tư pháp

Thông báo về việc thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng (Ông Phạm Minh Tân)

Thứ 4, 6/6/2018


Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 30/5/2018 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đ/c Đặng Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

Thứ 4, 6/6/2018


Quyết định số 76/QĐ-STP ngày 16/4/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v ghi tên vào Danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và cấp thẻ công chứng viên

Thứ 2, 23/4/2018Tổng số: 30 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang