CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính
Công văn số 1047/STP-TTr ngày 18/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Thứ 5, 19/11/2020


Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 17/11/2020 của Sở Tư pháp

Triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Thứ 4, 18/11/2020


Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhânvà gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên...

Thứ 3, 27/10/2020


Quyết định số 1893/QĐ-BTP ngày 10/9/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thứ 2, 14/9/2020


Công văn số 641/STP-TTr ngày 24/7/2020 của Sở Tư pháp

Về báo cáo việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ 6, 24/7/2020


Công văn số 573/STP-TTr ngày 03/7/2020 của Sở Tư pháp

V/v tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Thứ 2, 6/7/2020


Công văn số 1028/UBND-NC ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CPcủa Chính phủ

Thứ 2, 13/4/2020


Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 21/01/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Thứ 5, 6/2/2020


Công văn số 1169 /STP-QLXLVPHC&TDTHP ngày 27/11/2019 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thứ 5, 28/11/2019


Công văn số 691/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/7/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thứ 2, 15/7/2019Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang