CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 263/BC-STP ngày 07/10/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy định cơ quan thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản...

Thứ 3, 8/10/2019


Báo cáo số 261/BC-STP ngày 04/10/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 7/10/2019


Báo cáo số 264 /BC-STP ngày 07/10/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cấp huyện và mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 7/10/2019


Báo cáo số 258 /BC-STP ngày 30/9/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 2/10/2019


Báo cáo số 256/BC-STP ngày 30/9/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 1/10/2019


Báo cáo số 257/BC-STP ngày 30/9/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Về phân cấp các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 1/10/2019


Báo cáo số 209/BC-STP ngày 19/8/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 20/8/2019


Báo cáo số 207/BC-STP ngày 17/8/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 19/8/2019


Báo cáo số 203/BC-STP ngày 12/8/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 13/8/2019


Báo cáo số 201/BC-STP ngày 31/7/2019 cảu Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 1/8/2019Tổng số: 152 | Trang: 1 trên tổng số 16 trang