CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 603/STP-XD&KTVB ngày 02/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 5/7/2018


Công văn số 592/STP-XD&KTVB

V/v mờ họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 2/7/2018


Công văn số 517/STP-XD&KTVB ngày 06/6/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 8/6/2018


Công văn số 472/STP-XD&KTVB ngày 30/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 31/5/2018


Công văn số 461/STP-XD&KTVB ngày 23/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v hợp họ Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 23/5/2018


Công văn số 455/STP-XD&KTVB ngày 17/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 18/5/2018


Công văn số 416/STP-XD&KTVB ngày 11/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 11/5/2018


Công văn số 387/STP-XD&KTVB ngày 02/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 3/5/2018


Công văn số 369/STP-XD&KTVB ngày 24/4/2017 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 26/4/2018


Công văn số 317/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/4/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế theo dõi thi hành pháp luật

Thứ 6, 13/4/2018Tổng số: 82 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang