CHUYÊN MỤC >> Thông tin dự án đấu thầu
Thông báo số 27/TB-STP ngày 16/7/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp

Thứ 6, 17/9/2021


Quyết định số 203/QĐ-STP ngày 15/9/2021 của Sở Tư pháp

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp

Thứ 5, 16/9/2021
Thông báo số 65/TB-STP ngày 15/11/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả lựa chọn nhà thấu gói thầu: 'Mua phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang"

Thứ 5, 22/11/2018Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang