CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Thông báo số 227/TB-UBND ngày 25/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư: Thôn Nà Khà, Bản Khiển, xã Lăng Can và khu dân cư thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 5, 26/11/2020


Thông báo số 123/TB-UBND ngày 03/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 3/11/2020


Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2020 tại các điểm dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Thứ 6, 23/10/2020


Thông báo số 257/TB-CCTHADS ngày 05/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án

Thứ 4, 7/10/2020


Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấy giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Thứ 2, 5/10/2020


Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đấttạimột số khu vực trên địa bàn huyện Sơn Dương

Chủ nhật, 27/9/2020


Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Tuyên Quang Đợt 1 năm 2020

Thứ 4, 16/9/2020


Thông báo số 889/TB-BTTP ngày 01/9/2020 của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thứ 3, 1/9/2020


Công văn số 746/STP-BT&HCTP ngày 24/8/2020 của Sở Tư pháp

V/v danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Thứ 3, 25/8/2020


Thông báo số 139/TB-UBND ngày 28/7/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình,huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 7, 1/8/2020Tổng số: 72 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang