CHUYÊN MỤC >> Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá số 112/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 1 năm 2020

Thứ 3, 26/5/2020


Thông báo bán đấu giá số 106/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Phòng Giao dịch số 3)

Thứ 5, 21/5/2020


Thông báo bán đấu giá số 104/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Phòng giao dịch số 3)

Thứ 2, 18/5/2020


Thông báo bán đấu giá số 105/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (tài sản của Công an huyện Sơn Dương)

Thứ 2, 18/5/2020


Thông báo số 03/TB-HĐ ngày 12/5/2020 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Sơn Dương

Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 1 năm 2020

Thứ 6, 15/5/2020


Thông báo bán đấu giá số 101/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang (tài sản của Công ty Thủy điện Tuyên Quang)

Thứ 5, 14/5/2020


Thông báo bán đấu giá số 98/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang)

Thứ 3, 5/5/2020


Thông báo bán đấu giá số 97/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương)

Thứ 3, 5/5/2020


Thông báo bán đấu giá số 93/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Cây đứng rừng trồng (tài sản của Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Tuyên Quang)

Thứ 4, 29/4/2020


Thông báo bán đấu giá số 94/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương)

Thứ 4, 29/4/2020Tổng số: 204 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang