CHUYÊN MỤC >> Cải cách hành chính
Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện nội dungđột phá “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quảcải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủtục hành chính”năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

Thứ 5, 21/5/2020


Công văn số 296/SNV-CCHC ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ

V/v hướng dẫn chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2019

Thứ 2, 4/5/2020


Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/4/2020


Quyết định số 118 /QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/4/2020


Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Thứ 3, 7/4/2020


Báo cáo số 20/BC-STP ngày 06/3/2020 của Sở Tư pháp

Kết quảthực hiện một sốnhiệm vụ, giải pháp đểgiảm chi phítuân thủpháp luật, nâng xếp hạng chỉsốB1 trên địa bàntỉnh Tuyên Quang quý I năm 2020

Thứ 3, 10/3/2020


Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 22/01/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 5, 23/1/2020


Công văn số 2425/UBND-NC ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Vềviệc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2019

Thứ 4, 27/11/2019


Quyết định số 132/QĐ-STP ngày 15/8/2019 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2018

Thứ 5, 5/9/2019


Điểm sáng cải cách hành chính ở Tuyên Quang

“Quy chế làm việc của cơ quan được hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc chuyên nghiệp, không hạch sách, không tiêu cực; thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, đơn giản, thuận tiện…”. Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp...

Thứ 4, 24/7/2019Tổng số: 49 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang