HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 01/KH-BCĐ 05/04/2020 Kế hoạch Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2020
2 942/UBND-KGVX 04/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Chỉthị16/CT-TTg vềphòng, chống dịch COVID-19
3 62/QĐ-STP 04/04/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt Phương án bố trí biên chế, tổ chức, nhân sự các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quangtheo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
4 49/BC-STTTT 01/04/2020 Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong quý I/2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5 896/UBND-KGVX 01/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/vtăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
6 103/STP-VP 10/02/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2020
7 26/QĐ-STP 10/02/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020
8 17/QĐ-STP 05/02/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chếcủa Sở Tư pháp năm 2020
9 12/2019/TT-BTP 31/12/2019 Thông tư Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
10 174/QĐ-STP 28/11/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lậpcácHội đồng sáng kiến
11 2903/QĐ-BTP 19/11/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
12 146/STP-PBGDPL 18/11/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc báo cáo Thống kê Ngành Tư pháp
13 1243/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2003 -2019)
14 1244/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (giai đoạn 2015 -2019)
15 1108/STP-VP 04/11/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020
16 1100/STP-VP 31/10/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2019
17 1097/STP-VP 30/10/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2019
18 118/KH-UBND 30/10/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng Công nghệ thông tintrong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020
19 42/KH-STP 26/08/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế tập thể năm 2020
20 131/QĐ-STP 15/08/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
21 22/TB-BTP 31/07/2019 Thông báo Bộ Tư pháp Kết luận của Bộtrưởng Lê Thành Long tại Hội nghịsơ kết công tác tư pháp6tháng đầu năm 2019
22 38/KH-STP 30/07/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
23 199/BC-STP 30/07/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
24 769/STP-VP 28/07/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang mời dự lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2019
25 36/KH-STP 24/07/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức giao ban công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019
26 36/TB-STP 19/07/2019 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
27 694/STP-PBGDPL 15/07/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019
28 163/BC-STP 03/07/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 6; phướng hướng, nhiệm vụ tháng 7/2019
29 30/KH-STP 25/06/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
30 573/STP-VP 18/06/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2019
31 155/BC-STP 18/06/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý II/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019
32 561/STP-VP 14/06/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v gửi văn bản điện tử
33 28/KH-STP 14/06/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2019
34 26/KH-STP 06/06/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
35 468/STP-VP 29/05/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019
36 466/STP-VP 29/05/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
37 64/KH-UBND 27/05/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
38 118/BC-STP 25/05/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý II năm 2019
39 2855-CV/TU 23/05/2019 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
40 105/BC-STP 22/05/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 05/2019, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2019
41 59/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
42 408/STP-VP 14/05/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019
43 157/QĐ-UBND 11/05/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
44 51/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019
45 371/STP-VP 03/05/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v hướng dẫn triển khai thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp
46 1131/UBND-KGVX 02/05/2019 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2019
47 1023/QĐ-BTP 26/04/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019
48 76/QĐ-STP 24/04/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019
49 22/TB-STP 24/04/2019 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2019
50 72/BC-STP 22/04/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019
51 332/STP-VP 19/04/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V./v đề cử giải thưởng cống hiến về bảo vệ động vật hoang dã
52 891/QĐ-BTP 16/04/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2019
53 02/2019/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
54 19/KH-STP 09/04/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019
55 67/QĐ-STP 08/04/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới năm 2019
56 44/KH-UBND 08/04/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
57 18/KH-STP 05/04/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
58 245/STP-VP 01/04/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019
59 59/QĐ-STP 29/03/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2019
60 20/KH-KVTĐ 28/03/2019 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019
61 50/BC-STP 22/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
62 14/KH-STP 22/03/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
63 231/STP-VP 22/03/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2019
64 53/QĐ-STP 22/03/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp
65 48 /BC-STP 22/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 03; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2019
66 02/NQ-HĐND 19/03/2019 Nghị Quyết UBND tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
67 261-KH/TU 18/03/2019 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 43/KL-TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
68 38/BC-STP 14/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý I/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019
69 15/KH-KVTĐ 12/03/2019 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kế hoạch phân công nhiệm vụ và tổ chức Hội nghị phát động thi đua, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh MNPB năm 2019
70 780/BTP-TĐKT 11/03/2019 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp
71 17/TĐKT-NV 05/03/2019 Công văn Ban Thi đua - Khen thưởng V/v giới thiệu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2019
72 57/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
73 156 /STP-VP 27/02/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2019
74 20/BC-STP 22/02/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 2/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019
75 15/KH-KTĐNC 21/02/2019 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Phát động phong trào thi đua của Khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019
76 20/KH-STP 20/02/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Bảo đảm trật tự an toàn giao thông
77 02/CT-UBND 19/02/2019 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
78 11/KH-KTĐNC 18/02/2019 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Tổ chức triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019
79 28-CTr/TU 16/02/2019 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần 8 BCH TW Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biên Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
80 321/UBND-NC 15/02/2019 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Văn hóa công vụ
81 102/STP-VP 30/01/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2018 chính thức
82 22-QĐi/TU 22/01/2019 Quy định Tỉnh ủy Tuyên Quang Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
83 74/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018
84 01/KH-STP 16/01/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
85 204/BTP-VP 16/01/2019 Công văn Bộ Tư pháp V/v gửi báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2018; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
86 122/UBND-TH 15/01/2019 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
87 36/STTTT-CNTT 15/01/2019 Công văn Sở Thông tin và Truyền thông V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
88 08 /QĐ-STP 14/01/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2018
89 05/QĐ-STP 14/01/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2018
90 06/QĐ-STP 14/01/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2018
91 02/KH-UBND 08/01/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
92 43-KL/TW 07/01/2019 Kết luận Ban Chấp hành Trung ương Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
93 01/TB-UBND 05/01/2019 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Thông báo kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
94 121/KH-UBND 31/12/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2018-2020
95 02/2018/QĐ-UBND 22/12/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
96 290/BC-STP 21/12/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 12/2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01/2019
97 1264/STP-VP 21/12/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v Hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018
98 3838/UBND-NC 13/12/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động thi đua năm 2019
99 72/TB-STP 12/12/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả bình xét đề nghị công nhận sáng kiến năm 2018
100 190/QĐ-STP 07/12/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2019

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG