Số - ký hiệu: 76/QĐ-STP Ngày ban hành: 24/04/2019
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 131/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 15/08/2019
2 573/STP-VP Công văn V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2019 18/06/2019
3 408/STP-VP Công văn V/v triển khai thực hiện tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019 14/05/2019
4 1023/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 26/04/2019
5 891/QĐ-BTP Quyết định Về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2019 16/04/2019
6 02/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 09/04/2019
7 20/KH-KVTĐ Kế hoạch Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 28/03/2019
8 231/STP-VP Công văn V/v đăng ký thi đua năm 2019 22/03/2019
9 15/KH-KVTĐ Kế hoạch Kế hoạch phân công nhiệm vụ và tổ chức Hội nghị phát động thi đua, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh MNPB năm 2019 12/03/2019
10 780/BTP-TĐKT Công văn V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp 11/03/2019
11 17/TĐKT-NV Công văn V/v giới thiệu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2019 05/03/2019
12 156 /STP-VP Công văn V/v đăng ký thi đua năm 2019 27/02/2019
13 15/KH-KTĐNC Kế hoạch Phát động phong trào thi đua của Khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019 21/02/2019
14 11/KH-KTĐNC Kế hoạch Tổ chức triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019 18/02/2019
15 74/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 21/01/2019
16 08 /QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2018 14/01/2019
17 05/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2018 14/01/2019
18 06/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2018 14/01/2019
19 1264/STP-VP Công văn V/v Hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018 21/12/2018
20 3838/UBND-NC Công văn V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động thi đua năm 2019 13/12/2018