Số - ký hiệu: 02/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/04/2019
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Trích yếu: Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 477/STP-VP Công văn V/v khen thưởng dịp Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V(2020-2025) 25/05/2020
2 01/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025) 19/05/2020
3 01/HD-HĐTĐKT Công văn Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025) 19/05/2020
4 96/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề năm 2020 19/05/2020
5 53/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quanglần thứ V(2020-2025) 18/05/2020
6 95/QĐ-STP Quyết định Công nhận điển hình tiên tiến Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020 13/05/2020
7 1060/QĐ-BTP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020 12/05/2020
8 26/QĐ-STP Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020 10/02/2020
9 103/STP-VP Công văn V/v đăng ký thi đua năm 2020 10/02/2020
10 174/QĐ-STP Quyết định Về việc thành lậpcácHội đồng sáng kiến 28/11/2019
11 2903/QĐ-BTP Quyết định Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 19/11/2019
12 1243/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2003 -2019) 07/11/2019
13 1244/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (giai đoạn 2015 -2019) 07/11/2019
14 131/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 15/08/2019
15 573/STP-VP Công văn V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2019 18/06/2019
16 408/STP-VP Công văn V/v triển khai thực hiện tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019 14/05/2019
17 1023/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 26/04/2019
18 76/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019 24/04/2019
19 891/QĐ-BTP Quyết định Về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2019 16/04/2019
20 20/KH-KVTĐ Kế hoạch Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 28/03/2019