Công văn số 2963/UBND-KSTT ngày 22/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020 - 14:58
V/v tiếp tục chấn chỉnh việc công khai TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


136 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: