Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020 - 08:24
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


101 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: