Thông báo bán đấu giá số 106/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020 - 07:29
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Phòng Giao dịch số 3)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


247 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: