Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú cú người nước ngoài tại Việt Nam
Thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 - 17:14
Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội khoá XIV, kỳhọp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số14/2019/L-CTN ngày 03/12/2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


115 views

Tổng số: 335 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: