Thông báo bán đấu giá số 104/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 - 17:28
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Phòng giao dịch số 3)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


316 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: