Thông báo bán đấu giá số 101/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2020 - 17:21
Tài sản đấu giá: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang (tài sản của Công ty Thủy điện Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


250 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: