Thông báo bán đấu giá số 98/TB-TTDVĐGTS
Thứ Ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020 - 17:13
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


308 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: