Thông báo số 74/TB-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020 - 10:35
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


203 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: