Báo cáo số 51/BC-STP ngày 09/4/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020 - 17:09
Kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế giai đoạn 2016- 2020; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025


File đính kèm: Kích chuột để tài về


181 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: