Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022
Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020 - 16:56
Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện, đồng thời lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện. Kết quả, trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020, 04/04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022.

 Đại hội các chi bộ đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ sở; Bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ cơ sở đã tạo tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020- 2022.

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ cơ sở

 
(Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp
phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2022)

(Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp
tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2022)

(Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Thược Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp
tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Phòng Công chứng khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2022)

 (Ảnh: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2022)

(Ảnh: Đ/c Hà Quang Giai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tư pháp chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trợ giúp pháp lý nhà nước khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2022)

Tin: Nguyễn Hòa

Ảnh: Trang Tuyên, Đức Thành, Đức Nghĩa, Thu Hà, Diệu Thúy
596 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: