ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ, LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 - 20:30


File đính kèm: Kích chuột để tài về


116 views

Tổng số: 334 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: