Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020- 2022
Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020 - 18:08
Ngày 20/02/2020 Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020- 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

 Tham dự Đại hội có các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; đại diện Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các đoàn thể và 17 đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp.

(Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

Đại hội đã đánh giá trong Nhiệm kỳ 2017- 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của Chi bộ; duy trì thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay" ; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng viên trong Chi bộ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, của ngành. Ban Chấp hành Chi bộ đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Đảng để lãnh đạo các hoạt động của Chi bộ. Các mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017- 2020 đề ra; nhiều nhiệm vụ mới phát sinh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo cáo chính trị đã chỉ ra, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2022 đã đề ra.

(Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2022)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp khóa 6, nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở giữ chức Bí thư; đồng chí Lý Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Thị Thanh, chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2022./.

Tin: Lê Thanh
Ảnh: Đức Thành.
541 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: