Thông báo bán đấu giá số 68/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 - 16:00
Tài sản bán đấu giá: Lô tài sản tich thu sung quy Nhà nước (quần áo) theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an huyện Yên Sơn (tài sản của Công an huyện Yên Sơn)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


289 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: