Thông báo số 29/TB-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương
Thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020 - 16:10
về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 1 năm 2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


219 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: