Thông báo bán đấu giá số 53/TB-TTDVĐGTS
Thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020 - 15:52
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Phòng giao dịch số 3)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


269 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: