Thông báo bán đấu giá số 50/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020 - 09:05
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


334 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: