Thông báo bán đấu giá số 48/TB-TTDVĐGTS
Thứ Tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020 - 16:25
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Sơn)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


304 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: