Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 10 tháng 2 năm 2020 - 11:00
Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


614 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: