Đảng ủy Sở Tư pháp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2020 - 16:20
Vừa qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019. Trong năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, chi bộ trực thuộc, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Đảng ủy, chương trình công tác của ngành, của cơ quan, đoàn thể cấp trên, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo cơ quan bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả trên hầu khắp các lĩnh vực công tác đã đề ra và các nhiệm vụ công tác đột xuất; kết quả công tác trên các lĩnh vực hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên quang được Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh tặng 06 Bằng khen theo chuyên đề; kết thúc năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá xếp hạng Xuất sắc (hạng A) và tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành tư pháp”. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, thực hiện tốt việc thông tin thời sự; kịp thời triển khai, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm thực hiện, hoàn thành chương trình đã đề ra, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên. Chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; trong sinh hoạt đảng đã phát huy được dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy

Hội nghị cũng thảo luận làm rõ những khó khăn, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; thảo luận, thống nhất Chương trình công tác của Đảng ủy Sở Tư pháp năm 2020.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tại Hội nghị đã trao giấy khen của Đảng ủy Sở Tư pháp cho 01 chi bộ và 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
693 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: