Báo cáo số 327/BC-STP ngày 04/12/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019 - 17:07
Kết quả thẩm định (lần 03) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất đối với xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


523 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: