Thông báo số 188/TB-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019 - 10:24
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


401 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: