Báo cáo số 313/BC-STP ngày 21/11/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019 - 16:00
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định về đánh giá, xấp loại chất lượng hàng năm đối với UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


267 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: