Công văn số 1299 /UBND-NC ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019 - 10:05
V/v tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nội dung không phù hợp tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND


File đính kèm: Kích chuột để tài về


840 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: