Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 5 tháng 6 năm 2019 - 14:43
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


621 views

Tổng số: 322 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: