Báo cáo số 117/BC-STP ngày 25/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 14:37
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


135 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: