ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TRỒNG TRỌT NĂM 2018
Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 - 16:44
Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2018/L-CTN ngày 03/12/2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


378 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: