ĐỂ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 - 14:00
Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 12/2018/L-CTN ngày 03/12/2018; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019; Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam số 03/2008/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


763 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: