ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2019
Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 - 09:24
Ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH13 (sau đây viết là Luật Công an nhân dân năm 2018). Chủ tịch nước ký Lệnh số 15/2018/L-CTN ngày 04/12/2018 công bố Luật Công an nhân dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019 và thay thế Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13


File đính kèm: Kích chuột để tài về


414 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: