Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua
Thứ Tư, ngày 8 tháng 5 năm 2019 - 22:02
Ngày 03/5/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.

 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 110 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Lãnh đạo trường chính trị và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật của Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp đã triển khai nội dung cơ bản của Luật 06 Luật, gồm: Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Văn bản số 696/UBND-NC ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trong đó tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thi hành các Luật; đăng tải Luật, Nghị quyết, tài liệu tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết; tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tham gia đầy đủ các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
343 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: