Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019 - 16:30
Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.020 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: