Công văn số 265/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 08/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019 - 16:23
V/v tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện


File đính kèm: Kích chuột để tài về


644 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: