Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019 - 15:50
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025


File đính kèm: Kích chuột để tài về


639 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: